กองบังคับการตำรวจทางหลวง

 

           วันที่ ประธานชมรม VRทางหลวง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า ศูนย์ควบคุมข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา HS2AS พร้อม สมาชิกชมรม ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดี กับ พลตำรวตตรีสมยศ พรหมนิ่ม ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจทางหลวง ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ

 

              นาย ไกรสร  พัฒนยินดี  ประธานชมรม VR ทางหลวง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า ศูนย์ควบคุมข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา HS 2 AS พร้อม สมาชิกฯ  มอบภาพพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  VR 009 HS 1 A  เป็นภาพพระราชทาน แก่ ชมรมวิทยุสมัครเล่นบางคล้า  

              แด่   พลตำรวจตรีสมยศ พรหมนิ่ม ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจทางหลวง ที่ได้โปรดเกล้าฯ และในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งเป็นการร่วมแสดงความยินดีเป็นครั้งที่สอง  (ภาพในครั้งแรก ท่านได้บอกว่า นำภาพพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ   เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ VR009 HS 1 A  ไป ประดิษฐานที่ ห้องวิทยุ ของ บก.ทล ครับ )   28 มิ.ย 2553

 

 

           พลตำรวจตรีสมยศ พรหมนิ่ม ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจทางหลวง  นายไกรสร พัฒนยินดี  นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางคล้า  ชมรม VRทางหลวง  พร้อม สมาชิกให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน